top of page

קבוצות מרכז

הקבוצות נפגשות בסמינר הקיבוצים בתל אביב בימי ב'

  • קבוצה לגילאי 35-55 (פלוס-מינוס): 18:00-19:30

  • קבוצה לגילאי 60 פלוס: 16:00-17:30

 

שתי הקבוצות קולטות משתתפות.ים חדשות.ים

 

מוזמנות.ים להשאיר פרטים

מעוניינ.ת בפרטים לגבי קבוצות מרכז

איך הגעת אלינו?

נשלח, תודה!

bottom of page