top of page

קבוצת תל אביב 55+

הקבוצה תיפתח בתאריך 5 באפריל 2021, בסמינר הקיבוצים, ותימשך לאורך 16 מפגשים שבועיים.

הקבוצה מיועדת לאלמנות ואלמנים בני 55+.

המפגשים בימי ב', בין השעות 16:00-17:30.

מעוניינ.ת בפרטים לגבי קבוצת תל אביב 55+

איך הגעת אלינו?

נשלח, תודה!

bottom of page