top of page

שאלות ותשובות

למי מתאימה קבוצת תמיכה טיפולית?

הקבוצה מתאימה לאלמנים ואלמנות בכל גיל ובכל שלב של חווית ההתאלמנות. הקבוצה מתאימה לכל מי שמחפש.ת להרחיב את השיח סביב חוויית האובדן בחברת שותפים לדרך. במפגשים יתאפשר שיח פתוח שפעמים רבות אינו מתאפשר במקומות אחרים, על חווית החיים השונה, האתגרים שהיא מזמנת וההתמודדות איתם.

מהם עקרונות העבודה בקבוצת תמיכה טיפולית?

הרוח של העבודה הקבוצתית מבוססת על הכוח המרפא של קבוצת שווים.ות. 

המרחב הקבוצתי מאפשר מפגש עם קולות מגוונים המעשירים את תפיסת העולם האישית של המשתתפים  ומרחיבים את יכולת הבחירה במציאות החיים המורכבת הזו. התהליך של תמיכה והפריה הדדיים אל מול אתגר ההתאלמנות, המשלב שיח פתוח בסביבה מוגנת, מאפשר בחינה חדשה של עמדות החיים, נירמול של רגשות ועידוד.

מה מטרות קבוצת התמיכה לאלמנים ואלמנות?

א. יצירת קבוצת השתייכות תומכת ומפרה.

ב. עיבוד חוויית האובדן.

ג. העמקת תהליך הפרידה.

ד. חיזוק תיפקודי החיים (עבודה, לימודים, חברה, שינה, בריאות וכו').

ה. בחינת התפקיד ההורי העכשוי וחיזוקו.

ו. חיזוק מערכות התמיכה.

ז. יצירת תנועה לעבר חיים בעלי ערך ומשמעות.

מה מבנה הקבוצה?

הקבוצה נפגשת פעם בשבוע למשך שעה וחצי.

מה מודל ההנחיה?

המפגשים בחלקם מובנים (נושא שהמנחות מביאות) ובחלקם פתוחים.

נקודת המוצא שלנו היא כי כל סוגיה המעסיקה משתתף בודד, מהווה 'קול קבוצתי' ומעסיקה גם את יתר המשתתפים ולכן חשוב לנו לאפשר לכל קול להישמע. 

אנו מאפשרות שיח פתוח תוך מיקוד והארת תכנים משמעותיים. כמו כן אנו מחוייבות לשמור על שיח מכבד ומתן הזדמנות לכל משתתף לבוא לידי ביטוי.

 

האם מדברים בסבב? האם אני חייב.ת לדבר?

אין חובה לדבר. עם זאת, לדיבור והשיתוף יש ערך גדול בתהליך של התחזקות נפשית.

 

מה עדיף לי, קבוצה ממשית, או קבוצה בזום?

עד לפני שהופיע וירוס הקורונה שאלה זו לא היתה כלל נשאלת, ואולם כיום תקשורת ב'זום' הופכת יותר ויותר פופולרית. אנו מאמינות כי מאחר שאלמנים.ות מתמודדים גם כך עם בדידות גדולה, הרי שלפגישה ממשית עם משתתפי קבוצה יש ערך משמעותי בהפגת הבדידות ולכן אנו עושות מאמץ לאפשר מפגשים פיזיים.

אנו מקיימות מפגשי 'זום' כאשר אין אפשרות טכנית לקיים מפגש פיזי (סגר או הגבלות התכנסות אחרות).

 

מה עדיף לי, טיפול פרטני או קבוצתי?

אין סתירה. טיפול פרטני עונה על צרכים שונים מטיפול קבוצתי. בטיפול קבוצתי מתאפשר תהליך של התבוננות, למידה והשראה מנסיונם של אנשים אחרים שחוו חוויה דומה. 

 

כבר השתתפתי בקבוצה אחת, האם כדאי לי להשתתף בעוד קבוצה?

כמו בתהליכי למידה והתפתחות רבים, גם תהליך עיבוד האבל יכול להתקיים לאורך זמן ובשלבים. כל פעם ממקום חדש בחיים. אין שתי קבוצות דומות. כל קבוצה היא יצירה חד פעמית של משתתפיה.

bottom of page