top of page

דנה - משתתפת

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

דנה - משתתפת

מה התהליך בקבוצה איפשר במסע האבל שלי?
- לשרוד אותו כשחשבתי שזה בלתי אפשרי.
- ללמוד לחיות איתו. לצידו. בתוכו.
- להתקדם. ממצב מאד סטטי וחסר תקוה, לסוג של דינמיות, חזרה לחיים.
אם הייתי ממליצה לאלמנים.ות על הקבוצה- מה הייתי אומר.ת?
- שבלעדיי הקבוצה, כל תהליך עיבוד האבל, היה לוקה מאד בחסר.
- שלקבוצה יש ערך עצום בתהליך הבנת האבל על סך הרכיבים שלו, ועל היכולת להתבונן בו ולהתקדם. להיעמד על הרגליים.. לחזור לחיים..
- שעצם הידיעה שיש מרחב בו עוד אנשים עוברים בו את אותם דברים, זה נורא חשוב..

bottom of page